Birlik Patent Birlik Patent

Birlik Patent

seçtiğimiz

HİZMETLERİMİZ

Marka Tescil

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Patent Tescil

Patent, ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmi bir belge ve unvandır.

Tasarım

Tasarım tescili,bir ürünün süs tasarımını kapsayan bir tür fikri mülkiyet korumasıdır.

Sayılarla Patent

 

 Başvuru Sayıları

0 +

PATENT

utility_model
0 +

Faydalı Model

0 +

Marka

0 +

Tasarım Tescili

0 +

Coğrafi İşaret

AKILLA ÜRET
TESCİLLE KAZAN

Birlik Patent

Tescilin Önemi Nedir ?

Tescil, ticari bir fikrinizi, yabancı fikri mülkiyet pahasına yansıtmak isteyen rakiplerin izinsiz kullanımlarından korumanızı sağlayan çok yararlı bir araçtır. Bir marka tescil yaptırarak, markanızı tanıtabilir ve şirketiniz için iyi bir itibar oluşturabilirsiniz.

 • Birlik Patent

  Marka Tescil Belgesi

  Marka tescil nedir sorusuna ilk olarak, bir işletmenin mal veya hizmetini diğer işletmenin mal ya da hizmetinden ayıran her türlü işaret markadır ve markla haklarının belirlenmesi için gerçekleşecek olan işleme de marka tescil denir

 • Birlik Patent

  Patent Tescil

  Patent tescil belgesi; fikri, sınai ve mülki hakların en önemli unsurlarından biri olarak; tescillenen buluşun korunduğunu gösteren, söz konusu buluşların üreticisi ve satıcısının ayırt edilmesini sağlayan resmi bir belgedir.

 • Birlik Patent

  Faydalı Model

  Tüm dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilir buluşların sahiplerine sağlanan haklardan birisidir.

  Faydalı Model patent tescilinden farklı olarak hem daha kısa hem de maliyet açısından daha uygundur. Küçük ve orta büyüklükteki firmaların buluş yapmalarını ve koruma taleplerini özendirici bir işlevi vardır.

 • Birlik Patent

  Tasarım Tescili

  Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim , renk, doku , malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütün olarak tanımlanmaktadır.

  Teknoloji, kalite ve fiyat açısından benzer özellikli ürünler, 21. yüzyıl müşteri kitlesi tarafından tasarımların farklılık ve estetik özellikleriyle rekabet aracı olmaktadır.

  Tasarım yoluyla katma değerli ürünler üretmek, farklılaşmak, markalaşmanın da temelini oluşturmaktadır.

  Marka tescili mi yoksa Patent mi?

  Kesinlik aynı değiller; marka tescili tüketiciyi yönlendirmek üzere ticari mal veya hizmetlerde kullanılan işaretin belgesi, patent ise yeni olan bir buluşlara verilen belgedir. Markalar, marka tescili ile; buluşlar ise patentle korunurlar.
  Marka
  Patent

   

   

  Tescilli marka (™ ya da ®), bir ticaret hukuku ve markalar hukuku terimi olup ticari bir malı diğer benzerlerinden ayırmaya yarayan işaret, özellik anlamına gelir. "Tescilli marka", "ticari marka" veya yalnızca "marka" gibi isimler de bu anlamda kullanılabilirler. İngilizcedeki ve uluslararası literatürdeki karşılığı ise "trademark"tır. Endüstrilere ve şirketlere değindir, kişilerin özel ürünlerini korumaz. Tescilli marka; bir ismin, kelimenin, cümlenin, logonun, sembolün, tasarımın, resmin ya da bunların karışımını temsil edebilir

   

   

  Patentbuluş sahibinin, buluş konusu ürünü 3. kişilerin belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etmesini engelleme hakkı olan belgedir. Buluşu yapılan neredeyse her şey patent koruması kapsamına dahildir. Buluşu yapılan bir ürün ya da sistemin bütün hakları patent sahibine ait olur ve ondan izinsiz kullanılamaz.

  Patent, ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmi bir belge ve unvandır.

  Makineler, araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler ve işlemleri ile her türlü üretim yöntemleri, patent korumasının kapsamındadır.


  • Birlik Patent Ltd. Şti. Kurucu / Genel Müdür Marka ve Patent Vekili
  • Yönetim Kurulu Üyesi / Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TUGİAD)
  •