Patent / Faydalı Model Tescili

Patent,

Kamu kurumu tarafından sanayi alanındaki bir buluşun sahibine verilen ve bu buluşun belirli bir süre korunmasını sağlayan bir belgedir. Ekonomik bir değere sahip olan bu belge, hak sahibine belirli bir süre için buluşun başkalarınca kullanılmasına izin vermek ve izinsiz kullanılmasını engellemek hakkını sağlar.

patent
Faydalı Model Belgesi,

Patent ile aynı hakları sağlamakla birlikte, 20 yıl yerine 10 yıllık bir koruma getirmektedir. Ayrıca, yöntemler ile kimyasal maddeler için Faydalı Model Belgesi verilmemektedir. Ancak, Faydalı Model Belgesi başvurularına konu olan buluşlarda “buluş basamağı” aranmadığı ve patent başvurularında araştırma ve inceleme raporlarını düzenlenmemektedir.

 

BULUŞ NEDİR?

Buluş, “teknik bir sorunu ortaya koyan ve teknik bir çözüm yolu gösteren” bir fikir ürünüdür.

Buluşun patent verilerek korunması açısından teknik sorun, teknik çözüm, teknik yaklaşım yorumlarından şu sonuç çıkarılabilir: “Bir buluşun patentle korunabilmesi için teknik bir özelliğinin olması ön koşuldur”

Buluşun patent verilerek korunması ölçütlerinin değerlendirilmesinden önce bir buluşun varlığı gereklidir. Eğer bir buluş söz konusu ise, bu buluşun “yeni”, “sanayiye uygulanabilir”, “bir buluş basamağı içerir” olup olmadığı incelenecektir.

 

 


2015-03-03-22-09-59BULUŞUMU NEDEN KORUMALIYIM
?

Zaman, emek, para, birikim, sabır ve inat gerektiren eylemlerle buluş yapılabilir. Bütün bu çabalarla buluş oluşturulurken, hiçbir çaba harcamayan ve taklit eden kişilere karşı (ki bunların sayısı buluş yapanlardan çok daha fazladır) buluşları korumak önemlidir.

“Buluş bir iddiadır ve aksi kanıtlanana kadar dünya çapında YENİDİR. “Patent Belgesi almak isteyen buluşçu BULUŞ İDDİASI ile yola koyulur. Başvuru yapıldıktan sonra,  resmi bir kurum tarafından patent verilebilirlik ölçütleri açısından incelenir.

 

Tüm kriterleri taşıyorsa, buluşu görüşlere ve itirazlara açılır. Tüm rakiplerine ve tüm toplumun görüşlerine açık bir şekilde, iddiasını dile getiren ve karşılığında patent belgesini alan buluşçu, tüm dünya tarafından yeniliği kabul edilmiş ve belgelenmiş buluşu ile rakipleri karşısında üstünlük, haksız kazançları engelleyebilmek adına yetkinlik kazanır.

Arama
RSS
Beni yukari isinla